Theo luật sư Đặng Văn Sơn, người bạn gái đi cùng với Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”) trong thời gian hắn trốn trại có dấu hiệu của hành vi che giấu và...