Tại phiên tòa sáng 21/9, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói bà sẵn sàng dùng tài sản của gia đình để bồi hoàn tối đa nếu...