Do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt là con mình hay bị bạn học là cháu Sùng Mí Sình (9 tuổi) đánh, nên Sùng Mí...