Khi tổ công tác công an làm nhiệm vụ giải tỏa hành lang lập biên bản sạp hàng của chị Oanh. Bất ngờ 2 người phụ nữ liền chạy tới chửi bới, bóp cổ...