Khi chị Mùa Thị Chu đang ở trong nhà cùng 5 đứa con nhỏ thì bị chồng là Giàng Nhìa Chứ (27 tuổi) bất ngờ tẩm xăng...