Thủ tướng: Không để cuộc sống người dân khó khăn vì dự án Thủ Thiêm - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn