Sự thật chuyện Diễm My 6X không được thi Hoa hậu Việt Nam vì cao quá quy định - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn