Phó Thủ tướng mặc áo nâu xuống ruộng đi cày tại Lễ hội Tịch Điền 2019 - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn