Ngay trước khi có mặt ở Việt Nam ngày mai, robot Sophia ở đâu, làm gì, nói gì? - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn