Giao dịch chớp nhoáng giữa người xưng thương binh và dân "phe vé" ngoài cổng liên đoàn - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn