Dân Philippines giận đùng đùng khi bị gọi là "một tỉnh của Trung Quốc" ngay giữa thủ đô Manila - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn