CSGT ngã khi làm việc với dân, trưởng công an: "Chưa biết tự trượt ngã hay trúng cùi chỏ" - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn