Kết quả xổ số được Tin Mới cập nhật hàng ngày: XSMB, Xổ số các tỉnh miền Nam, miền Trung

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/06/2017

Đặc biệt 86420
Giải nhất 75341
Giải nhì 47810-72805
Giải ba 19478-94678-05349-68688-14307-66833
Giải tư 0765-7350-2576-9806
Giải năm 9289-2998-6725-3883-0685-3462
Giải sáu 075-518-554
Giải bảy 35-97-85-71
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/06/2017

Đặc biệt 38585
Giải nhất 54469
Giải nhì 54045-07641
Giải ba 50756-64193-61519-81750-99825-95194
Giải tư 7890-2773-0920-5527
Giải năm 3430-7491-0331-1017-6988-4110
Giải sáu 395-197-694
Giải bảy 49-15-16-36
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/06/2017

Đặc biệt 40346
Giải nhất 35745
Giải nhì 23722-92880
Giải ba 76855-50121-17343-40141-24605-95853
Giải tư 2169-5153-8245-9736
Giải năm 2356-3955-5384-3985-8494-2631
Giải sáu 614-214-705
Giải bảy 85-08-33-37
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/06/2017

Đặc biệt 81736
Giải nhất 97437
Giải nhì 22139-97346
Giải ba 84270-92394-07500-71089-75601-35640
Giải tư 8521-7950-0487-5841
Giải năm 6953-0287-1777-2358-0575-9453
Giải sáu 437-814-566
Giải bảy 88-08-15-93
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/06/2017

Đặc biệt 98130
Giải nhất 13986
Giải nhì 06154-56366
Giải ba 36558-68777-78805-08491-75795-80149
Giải tư 5011-5848-0751-8786
Giải năm 0400-8009-8507-8993-9774-0275
Giải sáu 825-696-678
Giải bảy 33-23-17-15
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/05/2017

Đặc biệt 32266
Giải nhất 75201
Giải nhì 65642-20982
Giải ba 99542-61205-14090-51854-54038-69587
Giải tư 0606-0408-7250-1593
Giải năm 7066-0382-6379-9729-0992-5354
Giải sáu 332-662-129
Giải bảy 48-84-18-49
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/05/2017

Đặc biệt 59431
Giải nhất 62264
Giải nhì 19529-91706
Giải ba 42212-52807-68981-39571-64597-92204
Giải tư 1000-8339-0010-4054
Giải năm 7981-5617-8195-9506-1720-5192
Giải sáu 261-107-351
Giải bảy 14-75-25-80
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/05/2017

Đặc biệt 28444
Giải nhất 62970
Giải nhì 27747-83887
Giải ba 19825-09707-09934-84635-60991-42638
Giải tư 2237-8763-9737-1532
Giải năm 7985-5089-3502-4859-6547-4772
Giải sáu 481-839-460
Giải bảy 70-34-98-22
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2017

Đặc biệt 25467
Giải nhất 49874
Giải nhì 21942-17808
Giải ba 19172-12795-44513-60911-00404-00217
Giải tư 3239-1693-6938-6717
Giải năm 7401-3367-6568-8654-8849-1403
Giải sáu 543-589-377
Giải bảy 82-97-78-53
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/05/2017

Đặc biệt 56321
Giải nhất 25895
Giải nhì 54428-51448
Giải ba 17052-68193-19840-01536-61475-78514
Giải tư 6664-3676-6650-9079
Giải năm 4600-5347-5352-6102-2567-7972
Giải sáu 309-035-164
Giải bảy 09-59-80-68
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/05/2017

Đặc biệt 20369
Giải nhất 12726
Giải nhì 24512-13248
Giải ba 93976-36952-96482-32584-49607-46493
Giải tư 8009-8438-4929-1383
Giải năm 2677-2389-3382-1437-5181-0146
Giải sáu 750-269-052
Giải bảy 41-78-87-96
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/05/2017

Đặc biệt 31099
Giải nhất 01518
Giải nhì 28670-86299
Giải ba 79991-20733-87259-28344-74901-05516
Giải tư 9750-8213-2802-9871
Giải năm 0934-6364-5180-4270-7924-6609
Giải sáu 977-671-638
Giải bảy 23-41-67-83
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/05/2017

Đặc biệt 62307
Giải nhất 04825
Giải nhì 46590-55550
Giải ba 18902-26521-26692-05707-48312-21314
Giải tư 7636-7689-4706-1877
Giải năm 8635-4917-4502-1780-9908-5490
Giải sáu 194-242-117
Giải bảy 21-94-40-81
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/05/2017

Đặc biệt 82752
Giải nhất 81454
Giải nhì 63146-00144
Giải ba 93462-23280-01418-82746-76296-95429
Giải tư 1916-0828-9802-2425
Giải năm 4345-7138-6466-1878-1958-2515
Giải sáu 131-163-933
Giải bảy 27-62-19-30
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/05/2017

Đặc biệt 99377
Giải nhất 68569
Giải nhì 67289-72275
Giải ba 06258-47499-56831-16206-08266-68124
Giải tư 0902-3384-4844-1839
Giải năm 5215-2534-5563-2981-0763-7748
Giải sáu 227-738-584
Giải bảy 05-66-22-77
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/05/2017

Giải nhất 91600
Giải nhì 74313-38685
Giải ba 36490-24469-14133-05289-86880-94252
Giải tư 3826-1064-6157-8290
Giải năm 9972-3814-1771-4850-3084-2110
Giải sáu 203-375-443
Giải bảy 05-45-07-80
Đặc biệt 43031
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/05/2017

Đặc biệt 34080
Giải nhất 68405
Giải nhì 27402-17148
Giải ba 30510-37193-18685-83066-92922-74707
Giải tư 9135-0985-8338-9983
Giải năm 7839-5285-2399-8158-5992-4711
Giải sáu 908-530-749
Giải bảy 04-76-87-51
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/05/2017

Đặc biệt 35236
Giải nhất 74548
Giải nhì 23357-83721
Giải ba 58993-12639-74328-76510-08724-97274
Giải tư 5541-7539-2487-5535
Giải năm 6979-2775-5332-7431-6271-4145
Giải sáu 697-869-680
Giải bảy 39-94-84-17
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/05/2017

Đặc biệt 89370
Giải nhất 73044
Giải nhì 91392-78850
Giải ba 06858-03361-47744-93298-42624-39990
Giải tư 4773-8133-5864-2201
Giải năm 5540-2870-5563-9150-8172-5631
Giải sáu 069-936-829
Giải bảy 26-99-13-36
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)
" data-page="2">Xem tiếp
<< Tháng 06/2015 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30