16/07/2014 | 09:33 GMT+7

Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014

Thứ 4, 16/07/2014 | 09:33 GMT+7

Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 đầy đủ và chính xác nhất. Bao gồm gợi ý đáp án của chuyên gia và Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT.

Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi, đáp án đề thi ĐH - CĐ năm 2014 chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi, gợi ý đáp án các môn thi, đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT trong đợt 3 kỳ thi ĐH - CĐ năm 2014. Mọi thông tin chi tiết độc giả có thể truy cập Tinmoi.vn hoặc diemthi.tinmoi.vn

Phần I: Đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 số 1

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 số 2

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 số 3

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 số 4

Phần II: Đáp án đề thi cao đẳng môn Vật Lý A, A1 năm 2014

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 số 5

Lịch thi chi tiết các môn thi đợi 3 kỳ thi ĐH - CĐ:

Ngày Buổi Môn thi Khối A  Khối A1  Khối B  Khối C  Khối D   14/7/2014 Sáng 8h   Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh  15/7/2014  Sáng  Toán   Toán   Toán  Địa   Toán  Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh  16/7/2014  Sáng  Lý  Lý  Sinh  văn  Văn  Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh

Đáp án đề thi cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014 sẽ được cập nhật lúc 9h

Nguồn : Người đưa tin