16/07/2014 | 08:58 GMT+7

Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014

Thứ 4, 16/07/2014 | 08:58 GMT+7

Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh Học khối B năm 2014 đầy đủ và chính xác nhất. Bao gồm gợi ý đáp án của chuyên gia và Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT.

Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi, đáp án đề thi ĐH - CĐ năm 2014 chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi, gợi ý đáp án các môn thi, đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT trong đợt 3 kỳ thi ĐH - CĐ năm 2014. Mọi thông tin chi tiết độc giả có thể truy cập Tinmoi.vn hoặc diemthi.tinmoi.vn

Phần I: Đề thi Cao đẳng môn Sinh Học khối B năm 2014

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 1

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 2

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 3

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 4

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 5

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 6

Phần II: Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Học B năm 2014

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2014 số 7

Lịch thi chi tiết các môn thi đợi 3 kỳ thi ĐH - CĐ:

Ngày Buổi Môn thi Khối A  Khối A1  Khối B  Khối C  Khối D   14/7/2014 Sáng 8h   Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh  15/7/2014  Sáng  Toán   Toán   Toán  Địa   Toán  Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh  16/7/2014  Sáng  Lý  Lý  Sinh  văn  Văn  Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Học khối B năm 2014 sẽ được cập nhật lúc 9h