Từ chiều tối  và đêm nay, mưa dông sẽ quay trở lại nhiều  tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là khu vực vùng...