Mặc dù sở hữu hàm răng sắc nhọn với lực cắn  4.450 Newton, sư tử vẫn thất bại khi tê tê cuộn tròn thành quả cầu thép bất khả xâm phạm....