Trong vòng 540 triệu năm qua, trái đất đã hứng chịu 5 cuộc đại hủy diệt và một nghiên cứu mới đây cho thấy, thảm hoa lần thứ 6 này không...