Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo quy định tại Điều 8 Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do...
 
Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936