Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 160/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch...
 
Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936