25 năm chung sống nhưng chưa có một bộ ảnh cưới tử tế, cậu con trai đã quyết định thực hiện bộ ảnh vợ chồng “chăn trâu – mót lúa” cho ba mẹ. Cứ thế...