Người đàn ông “say rượu” mặc áo phông xanh nước biển và quần trắng đã hành động không biết xấu hổ trước các hành...