Mới đây, Trung Quốc đang lên kế hoạch phóng "mặt trăng nhân tạo" có độ sáng 8 lần mặt trăng thật, đủ chiếu rọi trong một khu vực có đường kính 10...