Krystal Whipple  - kẻ bị tình nghi đã quỵt 35 USD tiền làm móng sau đó tông chết bà chủ tiệm gốc Việt là Nhu "Annie" Ngoc Quynh Nguyen mới...