Đoạn video mới được công bố đã cho thấy khoảnh khắc một kẻ đánh bom liều chết giết chết 2 binh sĩ và 2 nhân viên an ninh Mỹ trong cuộc tấn công...