Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra, dãy số xuất hiện trên áo loạt nhân viên Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Nhà Xanh là một...