Người bố đang hút thuốc lá trong nhà, bất ngờ hơi lửa từ tàn thuốc bất chợt bắt trúng bình gas trong nhà phát nổ gây bỏng nặng cho hai...