Sau những năm tháng lăn lộn trên phim trường cuối cùng Bạch Long Mã lại phải nhận cái cái kết không mấy tốt đẹp và khép lại cuộc đời bất...