Khi xe mất lái trên đường trơn, hậu quả sẽ vô cùng khủng...