Đây chính là dự án âm nhạc mới nhất của ca sĩ Đinh Hiền Anh sau khi kết hôn cùng thứ trưởng Bộ Tài...