Cách làm thịt bò khô: Có rất nhiều cách làm thịt bò khô bằng chảo, bằng lò nướng hay bằng nồi cơm điện nhưng gia giảm sao cho chuẩn...