Điện thoại dù đắt tiền thế nào thì sau 1 thời gian sử dụng pin cũng sẽ bị chai. Nếu hiện tượng đó xảy ra bạn có thể áp dụng cách sau...