Đồng USD tăng giá so với đồng euro nhờ các yếu tố kỹ thuật trong khi đồng euro ít thay đổi so với đồng đô...