Suốt nhiều năm qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giành những tình cảm đặc biệt cho người tình không bao giờ cưới Mỹ...