Chia sẻ của cô vợ trẻ khoe người chồng tâm lí, khuyến khích vợ đi làm đẹp, sẵn sàng trông con, ôm bé sang hàng xóm ti trực để...