Nam thanh niên cùng người phụ nữ được cho là bạn gái đang đi đường thì bất ngờ anh này dừng lại, dùng cùi chỏ huých nhiều lần vào...