Rằm tháng Chạp không phải là một ngày rằm đặc biệt trong năm nhưng là ngày rằm cuối cùng của một năm do đó được nhân dân ta chuẩn bị...