Theo tục cổ truyền của người Việt, hàng năm đúng vào 23 tháng Chạp, mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo rất thịnh soạn...