Bằng việc viết phần mềm trò chơi trên Google, một nam thanh niên 20 tuổi đã kiếm được hơn 41 tỷ...