TIN MỚI Quote of the Day

Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác.