Để bắt được đường dây vận chuyển ma tuý của Triệu Ký Voòng, các chiến sỹ Công an đã phải dày công theo dõi, mật phục 500...