Theo luật sư, nếu giám định thương tật của nữ giúp việc bị bạo hành trên 61\%, bà Hà có thể bị phạt tù từ 7-14...