Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các tổ chức quốc tế về bảo vệ trẻ em cũng đã bày tỏ sự đồng tình đối với dự thảo của Chính...