Bị tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, nhóm thanh niên không chấp hành mà cự cãi lớn tiếng, xông vào...