Anh Th. cho bạn vay tiền hơn 60 triệu để làm nhà, cưới vợ. Sau nhiều lần khất nợ, đến ngày hẹn anh T. đến nhà bạn lấy tiền thì bị người này cầm kiếm...