Trên đường đi học về qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, em A. bị nhóm khoảng 6 thanh ập tới chặn đường, dùng mã tấu truy sát, chém gần đứt lìa bàn tay...