Sau khi thấy con "bặt vô âm tín" trong nhiều năm liền, gia đình nạn nhân cứ ngỡ con đi làm ăn xa chưa...