Tính lợi dụng chị họ đang ở nhà nằm nghỉ một mình nên lẻn vào khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ...