Do trời có mưa giông nên chị Huệ nói với khách xin ghế ngồi dọn hàng. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, ít phút sau 4 thanh niê...