TAND tỉnh Phú Thọ hôm nay đưa vụ ông Phan Văn Vĩnh ra xét xử, đây được coi là phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố...