Thấy con đang chơi, ông Theo bất ngờ dùng rựa đuổi theo con ruột của mình chém 2 nhát vào đầu, khiến con mình chết tại...