Để qua mắt lực lượng chức năng, tài xế xe khách cùng chủ hàng trên xe sử dụng các ma nơ canh để giả dạng hành khách đánh lừa cơ quan chức...