Sau khi nghe bản án 1 năm 6 tháng mà tòa tuyên, nữ bị cáo ngã gục xuống sàn nhà ngất...