Bản án dành cho tên yêu râu xanh là 7 năm tù giam, bản án nghiêm khắc nhất đối với tội Dâm ô trẻ...