Có trong tay gần 20 “chân dài”, má mì 23 tuổi đã điều hành đội quân này chuyên phục vụ đại gia với giá “qua...