Biết con đường chị Quỳnh Anh sẽ đi qua, nam công nhân 25 tuổi tại Đồng Nai đã chạy lên chờ sẵn. Khi  thấy thiếu nữ 19 tuổi vừa tới, người này đã lao ra đe d...