Ông Miễn mặc quần áo mưa mang theo can xăng 15 lít đổ vào xe ô tô 7 chỗ của người hàng xóm lúc nửa đêm châm lửa đốt để trả th&ug...