Sau khi nghe tòa tuyên án, bị đơn cùng người nhà đã lao vào hành hung kiểm sát viên và phóng viên đang...