Trong lúc hì hục kéo lưới bắt cá ở ao cá hoang gần nhà, nam thanh niên hoảng hồn phát hiện xác chết không đầu, trên người mặc ...