6 thanh niên ép cô gái uống rượu, khi Hoa đã say, 6 người thay nhau giở trò đồi bại đến ngất...