Sau 6 năm lẩn trốn, cho rằng hành vi phạm tội của mình đã bị lãng quên, Đặng Đức Dũng đã liều đưa vợ con về Nghệ An ăn Tết thì bị cơ quan chức năng bắt ...