Nhiều người nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng cô gái nhưng nghĩ ra mâu thuẫn cá nhân nên không can thiệp. Lát sau, ...