Khi chở G. đi gặp bạn trau để giải quyết mâu thuẫn, N. đã bị bạn trai G. đâm tử...