Thấy cháu mình tè bậy và chửi bới ngoài cổng, cụ ông cầm xiên nhọn ra đe dọa. Sau khi được con trai cổ vũ, cụ ông đã đâm cháu...