Khi thu gom rác, nhóm công nhân thấy chiếc ba lô, mở ra khiến mọi người hoảng hồn phát hiện một đầu người đàn ông bên...