Luật sư "đòi" công tố viên tranh luận đến cùng trong vụ xử Đinh La Thăng và đồng phạm - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn