Luật sư đề nghị dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản của con trai Trịnh Xuân Thanh - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn