Luật sư chỉ ra tình tiết ông Thăng "vô tình gỡ tội" cho Phùng Đình Thực - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn