Dùng súng bắn chết người vì...chiếc hồ lô 15 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn